Tilbyd dine ansatte rengøring som en del af lønpakken og se resultatet på bundlinjen

Arbejdslivet og det personlige liv er for længst smeltet sammen: vi er på arbejde når vi er private og private i vores adfærd på arbejdet. Cleady har løsningen til hvordan du får endnu mere motiverede, glade og effektive medarbejdere i din virksomhed!

Når du vælger rengøring som en del af lønpakken resulterer dette i

  • Nedgang i medarbejders konfliktniveauet på hjemmefronten
  • Øget medarbejder motivation
  • Forøget medarbejdertilfredshed og dermed kundetilfredshed
  • Forøget kundetilfredsheden og dermed tallene på bundlinjen

Effekten af privatrengøring som en del af lønpakken hos dine medarbejdere kan måles på bundlinjen i din virksomhed

Vi er kundeorienterede og bruger mange ressourcer på kundetilfredshedsundersøgelser. Vi higer efter de tilfredse og glade kunder, som får den fine titel at være ambassadører for vores virksomhed. En af nøgleindikatorerne for kundetilfredshed er den oplevede service, som kunden har oplevet i sin kontakt med virksomheden.

Den oplevede service afhænger af den relation der opstår kunde og medarbejder imellem. Medarbejderen fungerer som repræsentant for virksomheden og har dermed et stort ansvar i forhold til den samlede tilfredshed.

Lad Cleady hjælpe dig med at få rengøring som en del af lønpakken. Læs mere her.

Tilfredse medarbejdere arbejder mere effektivt og leverer et bedre stykke arbejde, uanset om der er tale om en leder, en chef eller frontend-personale. Videnskabelig evidens viser, at der er flere faktorer, som har indflydelse på vores tilfredshed som medarbejdere. En af nøglendikatorerne for medarbejdertilfredshed er medarbejders motivation:

» Højt motiverede medarbejdere er mere tilfredse end lavt og gennemsnitligt motiverede medarbejdere « Karin Jessen, Børsen ledelse

En af motivationens nøgleindikatorer er humør. Humør påvirker nemlig ikke kun egen motivation, men har i høj grad indvirkning på kollegaers motivation.


Privatrengøring hos medarbejderne kan give bedre resultater på bundlinjen

Flere studier peger på en tendens til, at vi i høj grad bliver gladere og i bedre humør, når vi får udført rengøring af andre i vores private hjem.

En del af forklaringen er nedgangen i konfliktniveauet på hjemmefronten. I Danmark ligger ‘diskussioner om rengøringen’ på en andenplads over det, der diskuteres mest i hjemmet. Ved at minimere det hjemlige konfliktniveauet opnår du medarbejdere som er i bedre humør, hvilket har effekt på ikke kun deres egen, men som nævnt også deres kollegaers motivation og effektivitet:

» Motivation er medarbejdertilfredshedens moder « Karin Jesssen, Børsen ledelse


Ønsker du at øge din kundetilfredshed og tallene på bundlinjen?

Så bør du prioritere privatrengøring som en del af lønpakken til dine medarbejdere, da dette resulterer i gladere og mere motiverede medarbejdere, som resultat heraf arbejder mere effektivt. 

Lad Cleady hjælpe dig med at få rengøring som en del af lønpakken. Læs mere her.

 

Del indlægget
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone